KPiR

W ramach podpisanej umowy świadczymy dla Państwa następujące usługi:

 • Prowadzimy Księgę przychodów i rozchodów oraz wyliczamy na jej podstawie zaliczkę na podatek dochodowy za okres miesięczny/kwartalny
 • Prowadzimy rejestr sprzedaży i zakupów dla celów VAT, sporządzamy miesięczne lub kwartalne deklaracje VAT, informacje podsumowujące VAT-UE
 • Sporządzamy ewidencję środków trwałych wraz z tabelą amortyzacyjną, ewidencję wyposażenia
 • Rozliczamy koszty eksploatacji pojazdu na podstawie prowadzonej przez podatnika ewidencji
 • Rozliczamy transakcje unijne i zagraniczne
 • Dokonujemy rozliczeń z ZUS w formie elektronicznej osoby prowadzącej działalność wraz z dokumentami zgłoszeniowymi i rozliczeniowymi
 • Sporządzamy rozliczenie roczne podatku PIT wraz z możliwością elektronicznej wysyłki
 • Udzielamy konsultacji podatkowych
 • Reprezentujemy przed Urzędem Skarbowym i ZUS w przypadku kontroli za okres, w którym prowadziliśmy Państwa rozliczenia
 • Sporządzamy i przesyłamy do Urzędu Skarbowego dokumenty aktualizujące
 • Sporządzamy dokumenty aktualizujące do CEIDG

Opłaty poza podpisaną umową:

Korekta rozliczenia VAT z winy zleceniodawcy

50,00 zł

Korekta rozliczenia zaliczki na podatek dochodowy z winy zleceniodawcy

50,00 zł

Sporządzanie i wysyłanie not/faktur korygujących (list polecony)

10 zł/ dokument

Współpraca

5 W terminie do 5-go każdego miesiąca dostarczają Państwo dokumenty księgowe

10 W terminie do 10-go każdego miesiąca otrzymują Państwo mailem informację o wysokości składek ZUS

20 W terminie do 20-go każdego miesiąca otrzymują Państwo mailem informację o wysokości podatku dochodowego oraz podatku VAT.

 

System opłat za usługi księgowe uzależniony jest od ilości dostarczonych dokumentów, co oznacza, że cena za usługi nie jest ustalona sztywno, lecz maleje lub wzrasta wraz z ilością dokumentów na podstawie, których świadczymy usługę. Cena może być ustalona na stałym poziomie w drodze indywidualnych ustaleń.

Podstawą liczenia dokumentów jest każda faktura, rachunek, miesięczny raport fiskalny, zestawienie sprzedaży bezrachunkowej, wyciąg bankowy, delegacja, polisa, dowód wewnętrzny, polecenie księgowania, rachunek do umów cywilno-prawnych, lista płac.

Partnerzy

Już dzisiaj przyjdź do biura i podpisz z nami umowę.
Skorzystaj z naszych promocji i sprawdź ile możesz zyskać.

Zamów nasz newsletter i dołącz do naszych subskrybentów.

Kontakt


Aby dowiedzieć się więcej o ochronie swoich danych osobowych kliknij tu: Polityka prywatności

Firma

OPTI-TAX Sp. z o.o.

KRS 0000443783

Kapitał zakładowy: 55.000,00 zł

Telefon

729 983 009

Adres

ul. H. Ordonówny 14/2
41-209 Sosnowiec

Email

biuro@opti-tax.pl

Godziny otwarcia

Pn-Pt 08:00 - 16:00