Ryczałt

W ramach podpisanej umowy świadczymy dla Państwa następujące usługi:

  • Prowadzimy Ewidencję przychodów oraz wyliczamy na jej podstawie zaliczkę na podatek dochodowy za okres miesięczny/kwartalny
  • Prowadzimy rejestr sprzedaży i zakupów dla celów VAT, raportujemy pliki JPK w zakresie prowadzonej ewidencji VAT, składamy deklaracje podsumowujące VAT-UE
  • Sporządzamy ewidencję środków trwałych wraz z tabelą amortyzacyjną
  • Rozliczamy transakcje unijne i zagraniczne
  • Składamy deklaracje rozliczeniowe ZUS za właściciela
  • Sporządzamy rozliczenie roczne podatku przychodów z działalności wraz z elektroniczną wysyłką do Urzędu Skarbowego
  • Udzielamy konsultacji podatkowych
  • Reprezentujemy przed Urzędem Skarbowym i ZUS w przypadku kontroli za okres, w którym prowadziliśmy Państwa rozliczenia
  • Sporządzamy i przesyłamy do Urzędu Skarbowego dokumenty aktualizujące (VAT-R)

5 W terminie do 5-go każdego miesiąca dostarczają Państwo dokumenty księgowe

10 W terminie do 10-go każdego miesiąca otrzymują Państwo mailem informację o wysokości składek ZUS

20 W terminie do 20-go każdego miesiąca otrzymują Państwo mailem informację o wysokości podatku dochodowego oraz podatku VAT.

 

System opłat za usługi księgowe uzależniony jest od ilości dostarczonych dokumentów, co oznacza, że cena za usługi nie jest ustalona sztywno, lecz maleje lub wzrasta wraz z ilością dokumentów na podstawie, których świadczymy usługę. Cena może być ustalona na stałym poziomie w drodze indywidualnych ustaleń.

Podstawą liczenia dokumentów jest każda faktura, rachunek, miesięczny raport fiskalny, zestawienie sprzedaży bezrachunkowej.

Partnerzy

Już dzisiaj przyjdź do biura i podpisz z nami umowę.
Skorzystaj z naszych promocji i sprawdź ile możesz zyskać.