Księgi handlowe

W ramach podpisanej umowy świadczymy dla Państwa następujące usługi:

  • Prowadzimy Księgi rachunkowe oraz wyliczamy na ich podstawie zaliczkę na podatek dochodowy za okres miesięczny/kwartalny
  • Prowadzimy rejestr sprzedaży i zakupów dla celów VAT, raportujemy pliki JPK w zakresie prowadzonej ewidencji VAT, składamy deklaracje podsumowujące VAT-UE
  • Sporządzamy ewidencję środków trwałych wraz z tabelą amortyzacyjną
  • Rozliczamy transakcje unijne i zagraniczne
  • Sporządzamy sprawozdania finansowe obejmujące bilans oraz rachunek zysków i strat za bieżący okres na życzenie klienta
  • Sporządzamy rozliczenie roczne podatku wraz z elektroniczną wysyłką do Urzędu Skarbowego
  • Udzielamy konsultacji podatkowych i księgowych
  • Reprezentujemy przed Urzędem Skarbowym i ZUS w przypadku kontroli za okres, w którym prowadziliśmy Państwa rozliczenia
  • Sporządzamy i przesyłamy do Urzędu Skarbowego dokumenty aktualizujące (VAT-R,NIP-8)

5 W terminie do 5-go każdego miesiąca dostarczają Państwo dokumenty księgowe

15 W terminie do 15-go każdego miesiąca otrzymują Państwo mailem informację o wysokości składek ZUS

20 W terminie do 20-go każdego miesiąca otrzymują Państwo mailem informację o wysokości podatku dochodowego oraz podatku VAT.

 

System opłat za usługi księgowe uzależniony jest od ilości dostarczonych dokumentów, co oznacza, że cena za usługi nie jest ustalona sztywno, lecz maleje lub wzrasta wraz z ilością dokumentów na podstawie, których świadczymy usługę. Cena może być ustalona na stałym poziomie w drodze indywidualnych ustaleń.

Podstawą liczenia dokumentów jest każda faktura, rachunek, miesięczny raport fiskalny, zestawienie sprzedaży bezrachunkowej, każda pozycja z wyciągu bankowego, raportu kasowego, delegacja, nota odsetkowa, różnica kursowa. polisa, rachunek do umów cywilno-prawnych, lista płac, dokument magazynowy, polecenia księgowania wystawiane w związku z zamknięciem miesiąca.

Masz dodatkowe pytanie? Zachęcamy do kontaktu z nami!

Kontakt

Siedziba

OPTI-TAX Sp. z o.o.
ul. H. Ordonówny 14/2
41-209 Sosnowiec
NIP: 6443502376

Kontakt

e-mail: biuro@opti-tax.pl
tel. 729 983 009

Godziny pracy

Pn-Pt: 08:00 - 16:00