KPiR

W ramach podpisanej umowy świadczymy dla Państwa następujące usługi:

  • Prowadzimy Księgę przychodów i rozchodów oraz wyliczamy na jej podstawie zaliczkę na podatek dochodowy za okres miesięczny/kwartalny
  • Prowadzimy rejestr sprzedaży i zakupów dla celów VAT, raportujemy pliki JPK w zakresie prowadzonej ewidencji VAT, składamy deklaracje podsumowujące VAT-UE
  • Sporządzamy ewidencję środków trwałych wraz z tabelą amortyzacyjną
  • Rozliczamy transakcje unijne i zagraniczne
  • Składamy deklaracje rozliczeniowe ZUS za właściciela
  • Sporządzamy rozliczenie roczne podatku przychodów z działalności wraz z elektroniczną wysyłką do Urzędu Skarbowego
  • Udzielamy konsultacji podatkowych
  • Reprezentujemy przed Urzędem Skarbowym i ZUS w przypadku kontroli za okres, w którym prowadziliśmy Państwa rozliczenia
  • Sporządzamy i przesyłamy do Urzędu Skarbowego dokumenty aktualizujące (VAT-R)

Współpraca

5 W terminie do 5-go każdego miesiąca dostarczają Państwo dokumenty księgowe

20 W terminie do 20-go każdego miesiąca otrzymują Państwo mailem informację o wysokości składek ZUS

20 W terminie do 20-go każdego miesiąca otrzymują Państwo mailem informację o wysokości podatku dochodowego oraz podatku VAT.

 

System opłat za usługi księgowe uzależniony jest od ilości dostarczonych dokumentów, co oznacza, że cena za usługi nie jest ustalona sztywno, lecz maleje lub wzrasta wraz z ilością dokumentów na podstawie, których świadczymy usługę. Cena może być ustalona na stałym poziomie w drodze indywidualnych ustaleń.

Podstawą liczenia dokumentów jest każda faktura, rachunek, miesięczny raport fiskalny, zestawienie sprzedaży bezrachunkowej, wyciąg bankowy, delegacja, polisa, dowód wewnętrzny, polecenie księgowania, rachunek do umów cywilno-prawnych, lista płac.

Masz dodatkowe pytanie? Zachęcamy do kontaktu z nami!

Kontakt

Siedziba

OPTI-TAX Sp. z o.o.
ul. H. Ordonówny 14/2
41-209 Sosnowiec
NIP: 6443502376

Kontakt

e-mail: biuro@opti-tax.pl
tel. 729 983 009

Godziny pracy

Pn-Pt: 08:00 - 16:00