Księgi handlowe

W ramach podpisanej umowy świadczymy dla Państwa następujące usługi:

  • Prowadzimy Księgi rachunkowe i wyliczamy na ich podstawie zaliczki na podatek dochodowy za okres miesięczny/kwartalny
  • Prowadzimy rejestr sprzedaży i zakupów dla celów VAT, sporządzamy miesięczne lub kwartalne deklaracje VAT, informacje podsumowujące VAT-UE
  • Sporządzamy ewidencję środków trwałych wraz z tabelą amortyzacyjną, ewidencję wyposażenia
  • Rozliczamy koszty użytkowania pojazdów nie będących środkami trwałymi na podstawie prowadzonej przez pracowników spółki ewidencji przebiegu pojazdu
  • Rozliczamy transakcje unijne i zagraniczne
  • Sporządzamy sprawozdania finansowe obejmujące bilans i rachunek zysków i strat za bieżący okres na życzenie klienta
  • Sporządzamy rozliczenie roczne podatku wraz z elektroniczną wysyłką
  • Udzielamy konsultacji podatkowych i księgowych
  • Reprezentujemy przed Urzędem Skarbowym i ZUS w przypadku kontroli za okres, w którym prowadziliśmy Państwa rozliczenia
  • Sporządzamy i przesyłamy do Urzędu Skarbowego dokumenty aktualizujące

Opłaty poza podpisaną umową:

Opracowanie polityki rachunkowości od 300,00 zł
Korekta rozliczenia VAT z winy zleceniodawcy 50,00 zł/1szt.
Korekta rozliczenia zaliczki na podatek dochodowy z winy zleceniodawcy 50,00 zł/1 szt.
Sporządzenie deklaracji PCC 30,00 zł
Sporządzanie i wysyłanie not/faktur korygujących, potwierdzenia sald 7 zł / dokument
Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego Opłata w wysokości ceny za usługi księgowe za ostatni okres roku podatkowego nie mniej niż 150 zł za sprawozdanie
Aktualizacja danych w KRS Do uzgodnienia
Prowadzenie księgi protokołów i udziałów 10 zł / wpis
Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty, not odsetkowych, wniosku o niezaleganie 15 zł / szt.
Sporządzenie uchwał, umów pożyczek 25 zł
Sporządzenie deklaracji Intrastat 30 zł / poz.
Rozliczenie kosztów produkcji od 100 zł
Migracja danych z innego systemu księgowego (przeniesienie sald, obrotów, należności i zobowiązań, ewidencji środków trwałych) od 300 zł

5 W terminie do 5-go każdego miesiąca dostarczają Państwo dokumenty księgowe

15 W terminie do 15-go każdego miesiąca otrzymują Państwo mailem informację o wysokości składek ZUS

20 W terminie do 20-go każdego miesiąca otrzymują Państwo mailem informację o wysokości podatku dochodowego oraz podatku VAT.

 

System opłat za usługi księgowe uzależniony jest od ilości dostarczonych dokumentów, co oznacza, że cena za usługi nie jest ustalona sztywno, lecz maleje lub wzrasta wraz z ilością dokumentów na podstawie, których świadczymy usługę. Cena może być ustalona na stałym poziomie w drodze indywidualnych ustaleń.

Podstawą liczenia dokumentów jest każda faktura, rachunek, miesięczny raport fiskalny, zestawienie sprzedaży bezrachunkowej, każda pozycja z wyciągu bankowego, raportu kasowego, delegacja, nota odsetkowa, różnica kursowa. polisa, rachunek do umów cywilno-prawnych, lista płac, dokument magazynowy, polecenia księgowania wystawiane w związku z zamknięciem miesiąca.

Partnerzy

Już dzisiaj przyjdź do biura i podpisz z nami umowę.
Skorzystaj z naszych promocji i sprawdź ile możesz zyskać.

Zamów nasz newsletter i dołącz do naszych subskrybentów.

Kontakt


Aby dowiedzieć się więcej o ochronie swoich danych osobowych kliknij tu: Polityka prywatności

Firma

OPTI-TAX Sp. z o.o.

KRS 0000443783

Kapitał zakładowy: 55.000,00 zł

Telefon

729 983 009

Adres

ul. H. Ordonówny 14/2
41-209 Sosnowiec

Email

biuro@opti-tax.pl

Godziny otwarcia

Pn-Pt 08:00 - 16:00