Kadry i płace

Usługa kadrowo-płacowa świadczona w ramach podpisanej umowy na usługi księgowe obejmuje:

  • Sporządzanie listy płac przy uwzględnieniu nieobecności i dni choroby
  • Sporządzanie rachunków do umów cywilnoprawnych
  • Przygotowywanie deklaracji ZUS wraz z przekazem elektronicznym
  • Obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzeń oraz wysokości składek ZUS
  • Prowadzenie teczki akt osobowych
  • Prowadzenie ewidencji czasu pracy, ewidencji nieobecności, kart urlopowych

 

3 W terminie 3 dni informują nas Państwo o zmianach w zatrudnieniu, my w terminie 3 dni sporządzamy odpowiednie dokumenty związane z zatrudnieniem, zwolnieniem, zgłoszeniem/wyrejestrowaniem do/z ZUS, wystawiamy rachunki do umów zleceń/dzieło, sporządzamy zaświadczenia o zatrudnieniu

15 W terminie do 15-go każdego miesiąca otrzymują Państwo mailem informację o wysokości składek ZUS, natomiast do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wysyłamy drogą elektroniczną deklarację.

20 W terminie do 20-go każdego miesiąca wyliczamy kwotę podatku dochodowego od wynagrodzeń. Informację o kwocie podatku wysyłamy mailem.

28 W terminie do 28-go każdego miesiąca sporządzamy listy płac oraz rachunki do umów zlecenia i dzieło, abyś mógł zdążyć z terminową wypłatą wynagrodzeń.

 

System opłat za usługi kadrowe uzależniony jest od ilości zatrudnionych osób oraz od formy zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie/dzieło z ZUS/bez ZUS, kontrakt menedżerski).

Partnerzy

Już dzisiaj przyjdź do biura i podpisz z nami umowę.
Skorzystaj z naszych promocji i sprawdź ile możesz zyskać.